Disney - November 2004 - Eddie Money & Tarzan Rocks - NitroStitch